English suomi Svenska

Jarla-Logo

Företaget

Jarla-Plast har varit verksamt som underleverantör av glasfiberarmerade plastprodukter sedan 1969.

Jarla-Plast Öb är sedan december 2005 ett fastighets- och försäljningsföretag som ägs av Jan-Erik och Krister Kronkvist.
Ab Jarla-Products Oy, som då övertog ansvaret för produktionen, ägs förutom av Jan-Erik och Krister också av Ida och Tommy Kronkvist.

Våra största kunder utgörs av industriföretag.

Vår verksamhet omfattar

  • Tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast
  • Formproduktion
  • Försäljning av råvaror
  • Know-how

Till våra specialiteter hör bl.a. vakuum injicering, kemikalieresistenta och brandhämmande produkter.