English suomi Svenska

Vakuuminjicering

Vi satsar på att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av vakuuminjicering i vår produktion.

Metoden går i stort ut på att polyestern sugs in mellan två formytor där torra glasfiber mattor/vävar har placerats. Detta förhindrar det mesta av styren avdunstningen som normalt uppstår vid handlaminering och bidrar till en betydligt bättre arbetsmiljö.

Med vakuuminjicering uppnår man också ett fördelaktigare förhållande mellan polyester och glas (armering), som därmed ger en starkare och lättare produkt.


Kemikalieresistenta och brandhämmande laminat

Kemikalieresistenta laminat används främst i aggressiva industri miljöer.

Brandhämmande laminat kan användas både som en yttre skyddsyta eller genomgående i produkten.